ViolaVirus

ViolaVirus (curator naam) Stichting: Art & Technology (organisatie naam) is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Afsplitsing van PLANETART, en is ontstaan in 2008. Bekend van projecten GOGBOT, Twente Biennale en TEC ART.

http://www.sandwoman.com/PLANETART/violavirus.htm

http://virtueelplatform.nl/kennis/mediakunst-stichting-planetart-strijkt-neer-in-amsterdam/

Stichting Art and Technology:
RSIN NL854877642B01
KvK 62588729
IBAN NL43RABO0302173293
BIC/SWIFT: RABONL2U
Paypal: PayPal.Me/Violala
Nijmegen - the Netherlands
Doelstelling: Het onderzoeken en presenteren van hedendaagse beeldende kunst.
Hoofdlijnen beleidsplan:
Het werk dat de instelling doet: onderzoek en presentatie in de vorm van expo's, ondersteuning van kunstenaars, promotie en begeleiding van beeldende kunstvormen met een experimenteel en onderzoekend karakter, met focus op innovatie en technologie. Focus op kwaliteit, toegankelijkheid en menselijkheid. Daarnaast diverse samenwerkingen met andere culturele organisaties en opleidingen op gebied van kunst, festivals en technologie. De stichting werkt veel samen met andere culturele instellingen.
De manier waarop de instelling geld werft: Via giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, erfstellingen/legaten, divers.
Het beheer van het vermogen wordt beheerd door het Bestuur en Raad van Toezicht.
De besteding van het vermogen wordt alleen besteed binnen de doelstellingen van de stichting en wordt door de Raad van Toezicht getoetst, volgens het principe van onafhankelijke besluitvorming.
De stichting heeft NIET als doel het maken van winst.
Bestuurder: V.E. van Alphen MSc, MBA voorzitter, directeur.
Raad van Toezicht: drs. G.J.W.M. Altena voorzitter drs. A.B.A.G. Rasing secretaris
Stichting Art & Technology werkt vanuit de Code Cultural Governance.
Beloningsbeleid: Er is niemand in loondienst. De stichting werkt met voornamelijk vrijwilligers, en incidenteel/bij projecten indien noodzakelijk een ingehuurd externe professional. De bestuurders en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, ze hebben wel recht op een onkostenvergoeding die redelijkerwijs past bij hun functie.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: De stichting is opgericht in 2015 vanuit ViolaVirus, PLANETART, Twente Biennale, TEC ART en GOGBOT festival.

Inhoudelijk Verslag 2015
Financieel Verslag 2015

Inhoudelijk Verslag 2016
Financieel Verslag 2016

Inhoudelijk Verslag 2017
Financieel Verslag 2017

Inhoudelijk Verslag 2018
Financieel Verslag 2018


Inkomsten 2017, o.a:
Tetem kunstruimte voor twee exposities (Internet of Women Things ; Homage to Nervous Systems), diverse losse opdrachten en presentaties.
In 2017 is er voor project Parltrack 2.0 75.000 euro toegezegd door SIDN fonds, 1.000 euro donatie ontvangen van Stop-TTIP voor project Parltrack.
NLnet foundation heeft in 2017 23.900 euro toegezegd voor project Pitchfork. Sponsoring door CrypTech in Oasis Open Standaards lidmaatschap.


http://www.planetart.nl
http://www.gogbot.nl
http://www.tecart.nl
http://www.twentebiennale.nl

Meer informatie over Doneren aan Culturele ANBI's? Klik hier: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/voorbeelden_berekening_giften