ViolaVirus

Stichting: Art & Technology (organisatie naam) is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hoofcurator is ViolaVirus.

De stichting is opgericht in 2014 en komt voort uit een afsplitsing van PLANETART, die afsplitsing is ontstaan in 2008. Bekend van projecten GOGBOT, Twente Biennale en TEC ART.

http://www.sandwoman.com/PLANETART/violavirus.htm

http://virtueelplatform.nl/kennis/mediakunst-stichting-planetart-strijkt-neer-in-amsterdam/

Stichting Art and Technology:
Bennekelstraat 164
5654 DK EINDHOVEN - the Netherlands
RSIN / btw: NL854877642B01
KvK 62588729
IBAN NL43RABO0302173293
BIC/SWIFT: RABONL2U
Paypal: PayPal.Me/Violala
PIC: 912413914


Doelstelling: Het onderzoeken en presenteren van hedendaagse beeldende kunst.
Hoofdlijnen beleidsplan:
Het werk dat de instelling doet: onderzoek en presentatie in de vorm van expo's, ondersteuning van kunstenaars, promotie en begeleiding van beeldende kunstvormen met een experimenteel en onderzoekend karakter, met focus op innovatie en technologie. Focus op kwaliteit, toegankelijkheid en menselijkheid. Daarnaast diverse samenwerkingen met andere culturele organisaties en opleidingen op gebied van kunst, festivals en technologie. De stichting werkt veel samen met andere culturele instellingen.
De manier waarop de instelling geld werft: Via giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, erfstellingen/legaten, divers.
Het beheer van het vermogen wordt beheerd door het Bestuur en Raad van Toezicht.
De besteding van het vermogen wordt alleen besteed binnen de doelstellingen van de stichting en wordt door de Raad van Toezicht getoetst, volgens het principe van onafhankelijke besluitvorming.
De stichting heeft NIET als doel het maken van winst.

Bestuurder: V.E. van Alphen MSc, MBA voorzitter, directeur.
Raad van Toezicht:
drs. G.J.W.M. Altena voorzitter (Stichting Pangea voor maatschappij en cultuurkritiek)
drs. A.B.A.G. Rasing secretaris (Stichting Odeon versterken van de culturele infrastructuur)
F.C. Manders (Hyperspace Instituut Beroepsvereniging AR VR MR)
J.D. Huizenga (Head of Department Interactive/Media/Design at Royal Academy of Art, The Hague, Co-Founder European Street Design Challenge, vrml Waag society)
mr. A. de Raad (Notary, Legal, MSX game background)
Raad van Advies:
J. Wieringa (Zakelijk Leider Cultureel Centrum DOOR Dordrecht)
J. A. Lino ( Designer / Professor Media, Interaction and Narration / Theme Leader Creative Economy Fontys, vrml zakelijk leider STRP festival, Designhuis)
drs. J. Post (vrml directeur Philips, Rode Kruis, voorzitter KvK Amsterdam)


Stichting Art & Technology werkt vanuit de Code Cultural Governance.
Beloningsbeleid: Per 2020 is het plan diverse medewerkers in loondienst te nemen, volgens Fair Practice. De stichting werkt daarnaast voornamelijk met vrijwilligers, en incidenteel/bij projecten indien noodzakelijk een ingehuurd externe professional. De commissarissen en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, ze hebben wel recht op een onkostenvergoeding die redelijkerwijs past bij hun functie.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: De stichting is opgericht in 2015 vanuit ViolaVirus, PLANETART, Twente Biennale, TEC ART en GOGBOT festival.

Inhoudelijk Verslag 2015
Financieel Verslag 2015

Inhoudelijk Verslag 2016
Financieel Verslag 2016

Inhoudelijk Verslag 2017
Financieel Verslag 2017

Inhoudelijk Verslag 2018
Financieel Verslag 2018

Inhoudelijk Verslag 2019
Financieel Verslag 2019

Inhoudelijk Verslag 2020
Financieel Verslag 2020

Inhoudelijk Verslag 2021
Financieel Verslag 2021

Inhoudelijk Verslag 2022
Financieel Verslag 2022
http://www.planetart.nl
http://www.gogbot.nl
http://www.tecart.nl
http://www.twentebiennale.nl

Meer informatie over Doneren aan Culturele ANBI's? Klik hier: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/voorbeelden_berekening_giften